West-Fries, Zaans krammenakkig


Krammenakkig is West-Fries en Zaans voor ‘gammel, krakkemikkig, zwak’. Je kunt het zeggen van mensen, dieren, dingen en zelfs van abstracta.¹

Krammenakkig is gevormd uit krammenappig. Dat is een metafoor: krammenappig ‘als een gekramde nap’, d.w.z. zo breekbaar als een met krammen opgelapte gebarsten nap (kom). Onder invloed van de beginletter k (en krakkemikkig wellicht?) zijn de p’s veranderd in k’s, met krammenakkig als resultaat.²
1 “De hele redenering waarop deze nota is gebaseerd lijkt ons dus zeer krammenakkig”, aldus het Zaandamse Tweede Kamerlid Marcus Bakker tijdens de commissievergadering over de Economische structuurnota (22-11-1976).
2 Dit verschijnsel heet assimilatie. Hier gaat het om progressieve assimilatie (een medeklinker maakt een volgende medeklinker aan zich gelijk).


Referenties
G.J. Boekenoogen, De Zaansche volkstaal, 1897, lemma kramdenap.
A.A. Weijnen, Etymologisch dialectwoordenboek, 1996, lemma krammenakkig, krammenak, krammenappig.» Zaans gnappies.
» Zaans gniepen.
» Zaans warsig.
» index


Geplaatst op 24 maart 2015.

© de 5e Verdieping 2015